យើងប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម។ បោះជំហានទៅមុខ!
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាការពារបរិស្ថានហឺប៉ីចាវហ្វេង

អាវយឺត FRP

  • FRP Flange tee

    អាវយឺត FRP

    អាវយឺត FRP ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ "រុំព័ទ្ធដោយដៃ" ហើយកម្រាលឥដ្ឋ FRP ដែលបង្កើតឡើងដោយ FRP "របួស + ដាក់ដៃ" ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយផ្ទាល់នៅលើផ្សិត។