យើងប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម។ បោះជំហានទៅមុខ!
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាការពារបរិស្ថានហឺប៉ីចាវហ្វេង

ធុងផ្ទុកអាហារ FRP

  • FRP Food storage tank

    ធុងផ្ទុកអាហារ FRP

    ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានសារធាតុច្រេះមានបីប្រភេទគឺមួយគឺការច្រេះផលិតផលឬសារធាតុអន្តរកម្មនៅក្នុងដំណើរការផលិតនិងផលិតផលខ្លួនឯងដូចជា៖ អាស៊ីតក្រូចឆ្មាអាស៊ីតអាសេទិកអំបិលក្នុងទឹកស៊ីអ៊ីវ។ ល។