យើងប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម។ បោះជំហានទៅមុខ!
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាការពារបរិស្ថានហឺប៉ីចាវហ្វេង

FRP បំពង់ខ្សាច់

  • FRP Sand pipe

    FRP បំពង់ខ្សាច់

    បំពង់ខ្សាច់ FRP គឺជាប្រភេទសមាសធាតុផ្សំថ្មីមួយដែលធ្វើពីជ័រជាសម្ភារៈម៉ាទ្រីសសរសៃកញ្ចក់និងផលិតផលរបស់វាជាសម្ភារៈពង្រឹងនិងខ្សាច់រ៉ែថ្មខៀវជាសម្ភារៈបំពេញ។