យើងប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម។ បោះជំហានទៅមុខ!
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាការពារបរិស្ថានហឺប៉ីចាវហ្វេង

FRP បំពង់បីស្រទាប់

  • FRP three-layer pipeline

    FRP បំពង់បីស្រទាប់

    ស្រទាប់ធ្វើឱ្យវាមានភាពធន់ទ្រាំនឹងការ corrosion ល្អប្រសើរធន់នឹងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់និងធន់នឹងសំណឹក ស្រទាប់កណ្តាលប្រើសរសៃកញ្ចក់រាងជារង្វង់ដើម្បីពង្រឹងនិងទប់ទល់នឹងសម្ពាធ។