យើងប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម។ បោះជំហានទៅមុខ!
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាការពារបរិស្ថានហឺប៉ីចាវហ្វេង

ធុងផ្ទុកទឹក ultrapure FRP

  • FRP ultrapure water storage tank

    ធុងផ្ទុកទឹក ultrapure FRP

    ធុងទឹកបិទជិតអាសូត FRP ជាទូទៅត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធទឹកសុទ្ធជ្រុល។ ជាទូទៅនៅពេលដែលត្រូវការតំឡើងធុងទឹកបណ្តោះអាសន្នបន្ទាប់ពីគ្រែចំរុះរឺឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកអេឌីអ៊ីអ៊ីអ៊ីអ៊ីអ៊ីនធុងទឹកបិទជិតអាសូតត្រូវបានគេពេញចិត្តជាធុងទ្រនាប់នៅពេលនេះ។