យើងប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម។ បោះជំហានទៅមុខ!
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាការពារបរិស្ថានហឺប៉ីចាវហ្វេង

រង្វិលជុំ Looper

  • Looper flange

    រង្វិលជុំ Looper

    ប្រភេទនៃបំពង់បង្ហូរទឹក FRP រួមមានហ្វ្រេង FRP, កែងដៃ FRP, tees FRP, ឈើឆ្កាង FRP, ឧបករណ៍កាត់បន្ថយ FRP (ក្បាល FRP) និងឧបករណ៍បំពង់ FRP ផ្សេងទៀតឬបំពង់សមាសធាតុ FRP ដែលត្រូវនឹងបំពង់សមាសធាតុ FRP ។